Om StyrkeCoach

StyrkeCoach ble grunnlagt for å gi personlige trenere og treningsentusiaster muligheten til å bli spesialister på styrketrening i praksis. Dette skjer via tilegnelse av spisskompetanse innen prestasjonsfremmende og skadeforebyggende trening.


Det Komplette StyrkeCoach Systemet er utviklet av Eirik Sandvik og er basert på hans omfattende erfaring med helhetlig opptrening av menneskekroppen. 


Resultatet du og dine kunder oppnår når systemet blir brukt på riktig og kontinuerlig måte i praksis, er; en sterk og gjennomtrent kropp som fungerer og presterer, på jobb, i hverdag og i idrett.


Oppnåelse av et slikt resultat forutsetter at den trening som utøves i praksis, reflekterer god treningsforståelse, grundig teknisk kompetanse og evnen til å tenke selvstendig, voksent og intuitivt. 


Konsekvensen av feiltrening er stor, kostbar og tidkrevende, noe alle som er blitt satt ut av skade og/eller lever med kroniske smerter, vet. Det er derfor ikke alle som skal eller burde jobbe med å trene andre mennesker.


En Sertifisert StyrkeCoach som utøver sin rolle til det fulle, er et reflektert menneske, som utover sin praktiske kompetanse, ser hele mennesket – og evner å tenke utenfor den begrensende og ofte skadeskapende «boksen».


Alle vil bli sterke, men ingen vil bli skadet, likevel er det svært mange som blir skadet, på grunn av måten de trener på. Dette er hovedårsaken til at StyrkeCoach Systemet ble utviklet, da den tradisjonelle måten å tenke og utøve trening på, for mange har vist seg å være kroppslig destruktivt, og lite bærekraftig over tid. 


StyrkeCoach Sertifiseringskurs er veien til kvalitetssikret trening i praksis, både for deg selv og dine kunder. Klikk her for mer informasjon om StyrkeCoach Sertifiseringskurs.

 

Om Grunnlegger

Eirik Sandvik

Eirik er grunnlegger av StyrkeCoach. I StyrkeCoach Sertifiseringskurs deler han med deg det beste innen prestasjonsfremmende og skadeforebyggende treningsteknikk og metodikk, og et komplett system for å trene kroppen sterk og gjennomtrent uten skader og smerter. Kurset er basert på hans kunnskap og erfaringer, opparbeidet etter over 12 års profesjonelt arbeid som StyrkeCoach–der han har jobbet med opplæring av personlige trenere, coacher, behandlere, eliteutøvere, treningsentusiaster og mosjonister fra hele landet og Skandinavia. Eirik har skrevet og utviklet en rekke bøker, kompendier og treningssystemer, og hans artikler og kunnskap blir regelmessig publisert på T-Nation.com, en av verdens mest anerkjente nettsider innen treningskunnskap.